فایل های دسته بندی ریاضیات - صفحه 1

حل المسائل کتاب توابع مختلط براون و چرچیل

حل کامل مسائل متغیرهای مختلط و کاربردها جیمز وارد براون، روئل و. چرچیل ویرایش هفتم

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی سیلورمن ترجمه عالم زاده

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی ریچارد ا. سیلورمن ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده جلد اول

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنما و تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربرد های آن

راهنما و حل مسائل پنج فصل از کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن، تالیف یوفنگ لین و شووینگ لین

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب آمار ریاضیاتی جان فروند ویرایش ششم

دانلود حل المسائل کتاب آمار ریاضیاتی جان فروند ویرایش ششم (زبان اصلی)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل درس موازنه دیوید هیمل بلاو

دانلود حل المسائل درس موازنه تالیف دیوید هیمل بلاو زبان اصلی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل آنالیز ریاضی آپوسل

دانلود فایل حل المسائل آنالیز ریاضی آپوسل

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب جبر خطی مایکل اونان ترجمه علی اکبر محمدی حسن آبادی

دانلود فایل pdf کتاب جبر خطی مایکل اونان ترجمه علی اکبر محمدی حسن آبادی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب محاسبات عددی دکتر نیکوکار

دانلود فایل کتاب محاسبات عددی دکتر مسعود نیکوکار و دکتر محمد تقی درویشی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل آنالیز عددی 1 اسماعیل بابلیان

دانلود کامل ترین حل مسائل آنالیز عددی 1 دکتر بابلیان ویژه دانشگاه پیام نور

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی