فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم عادل آذر

دانلود فایل pdf کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم ( تحلیل آماری ) از عادل آذر و منصور مومنی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل آمار مهندسی جان فروند ویرایش ششم

دانلود حل المسائل آمار مهندسی جان فروند در قالب pdf ویراست ششم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب کنترل آماری دکتر نقندریان

دانلود فایل حل المسائل کتاب کنترل آماری دکتر نقندریان در قالب pdf

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب کیفیت آماری مونتگمری

حل تمامی تمارین و مسائل کتاب کیفیت آماری مونتگمری ویرایش سوم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر

دانلود حل المسائل کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت دکتر عادل آذر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل