فایل های دسته بندی مهندسی صنایع - صفحه 1

حل المسائل جبر خطی هافمن

دانلود حل المسائل جبر خطی هافمن در قالب pdf

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل نقشه کشی صنعتی 1 متقی پور ویرایش دوم

دانلود کتاب حل المسائل نقشه کشی صنعتی 1 متقی پور ویرایش دوم در قالب pdf و در191 صفحه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب آمار مهندسی لیبرمن

دانلود فایل حل المسائل کتاب آمار مهندسی لیبرمن به زبان فارسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مبانی احتمال شلدون راس ( فارسی )

دانلود ترجمه کتاب مبانی احتمال شلدون راس در قالب pdf

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مدیریت و کنترل پروژه

دانلود جزوه کامل و جامع مدیریت و کنترل پروژه بر اساس کتاب آجرلو

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل