فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

حل المسائل شیمی عمومی چنگ

دانلود حل المسائل شیمی عمومی چنگ ویرایش دهم زبان انگلیسی در قالبpdf

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک سیالات استریتر

دانلود کتاب مکانیک سیالات استریتر ویرایش سوم در قالب PDF

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل شیمی فیزیک لویین ویرایش هفتم

دانلود فایل pdf حل المسائل شیمی فیزیک ایرا لویین ویرایش 7 (زبان اصلی)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش ششم

دانلود حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش 6 زبان اصلی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش هفتم

دانلود حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا ویرایش 7 ( زبان اصلی )

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب شیمی فیزیک لواین (فارسی)

دانلود حل المسائل کتاب شیمی فیزیک ایرا لواین نسخه فارسی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین ریاضی 2 دکتر محمد مهدی ابراهیمی

دانلود حل تمرین ریاضی 2 دکتر محمد مهدی ابراهیمی (پیام نور)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل اصول اساسی محاسبات شیمی هیمل بلاو

دانلود حل المسائل اصول اساسی محاسبات شیمی هیمل بلاو نسخه هفتم ( زبان اصلی )

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل ترمودینامیک ون نس

دانلود حل المسائل ترمودینامیک اسمیت ون نس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی